Odszkodowania turystyczne w pigułce

Wymarzony urlop nie zawsze musi okazać się udany. W sytuacji, gdy niespełnione zostaną postanowienia podpisanej z touroperatorem umowy, można dochodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Odkładając pieniądze na urlop i decydując się na zakup wycieczki, chcemy spędzić miło czas i liczymy na to, że będzie to dla nas niezapomniane oraz relaksujące przeżycie. Niestety, rzeczywistość coraz częściej funduje nam szereg stresów i nieprzyjemnych sytuacji. Problemy z opóźnieniem lub odwołaniem lotu, inny standard hotelu, niezgodne z umową warunki zakwaterowania i wyżywienia oraz zgubiony bagaż to tylko niektóre z problemów mogących nas spotkać podczas długo oczekiwanego urlopu. Jakie mamy prawa i kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie, a kiedy przysługuje nam jedynie zadośćuczynienie?

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie w formie pieniężnej należy się nam w określonych prawem sytuacjach i ma ono związek z naszymi stratami materialnymi, czyli wówczas, gdy np. zapłaciliśmy za pobyt w ekskluzywnym hotelu, a zostaliśmy zakwaterowani w budynku o niskim standardzie lub musieliśmy ponieść dodatkowe koszty, których nie przewidywała umowa. Możemy go dochodzić zarówno u organizatora wyjazdu, jak i na drodze sądowej, jednak najlepiej wcześniej spróbować „dogadać się” z touroperatorem, bo polubowne załatwienie sprawy bardzo często skraca czas niezbędny do uzyskania odszkodowania.

Najlepiej wszystkie zastrzeżenia np. związane ze standardem pokoju, wyżywieniem i innymi regulowanymi umową zapisami od razu zgłaszać do rezydenta wycieczki, który powinien sporządzić stosowny protokół, będący podstawą do składania reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie. Dobrze jest udokumentować swoje problemy np. na zdjęciach i filmach, które mogą posłużyć za dowód nie tylko podczas sądowego dochodzenia odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że dochodzenie odszkodowania musi opierać się na konkretnych przesłankach; nie mogą to być nasze subiektywne odczucia i pretensje np. o to, że pościel w pokoju miała nie taki kolor, jak lubimy, jedzenie było podawane na nieodpowiadających nam talerzach lub popsuła się pogoda podczas wyjazdu. Odszkodowanie przysługuje nam wówczas, gdy naruszone zostały postanowienia umowy, np. hotel miał jedynie 2 gwiazdki, a miał mieć 5, kazano nam dodatkowo zapłacić za posiłki, choć umowa przewidywała inaczej, musieliśmy kupić nowe ubrania, bo nasz bagaż został zgubiony itp.

Często zdarza się, że widniejący w folderze biura podróży hotel posiada basen, dodatkowe atrakcje np. dla dzieci i jest ulokowany tuż przy plaży, a na miejscu okazuje się, że jest inaczej. Wówczas również możemy ubiegać się o odszkodowanie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy touroperator zmieni miejsce zakwaterowania, ale zapewni nam warunki identyczne, jak te, które gwarantuje nam podpisana umowa.

Odszkodowanie w formie pieniężnej należy się nam również, gdy powstały problemy z dotarciem na miejsce wypoczynku, np. z powodów zależnych od touroperatora lot odbył się w innym terminie i tym samym nasz urlop został skrócony oraz gdy z winy touroperatora doznamy uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy przysługuje nam zadośćuczynienie?

O zadośćuczynienie możemy ubiegać się w nieco innej sytuacji. Najczęściej ma ono związek z naszymi subiektywnymi odczuciami i nie dotyczy szkody majątkowej, ale moralnej. Zadośćuczynienie przysługuje nam, np., gdy zostaniemy nieodpowiednio potraktowani przez organizatora wycieczki np. ze względu na pochodzenie, religię lub kolor skóry, bądź doznamy z jego winy jakiejkolwiek traumy.

Podsumowując, odszkodowanie za szkody materialne przysługuje nam wówczas, gdy niespełnione zostaną postanowienia umowy i tym samym zapłacimy za wycieczkę więcej, niż powinniśmy, np. zapłacimy za jednoosobowy pokój z widokiem na plażę, a zostaniemy zakwaterowani w pokoju z innymi, obcymi nam osobami, który będzie miał widok na plac budowy lub parking. Takie przykłady można mnożyć w nieskończoność, bo niestety, coraz częściej oferty biur podróży znacząco odbiegają od tych przedstawionych w folderach i na miejscu okazuje się, że wizja pięknych wakacji nijak ma się do rzeczywistości.

Aby móc dochodzić odszkodowania, trzeba mieć dowody na to, że niespełnione zostały postanowienia umowy i tym samym doznaliśmy szkody majątkowej lub z uszczerbku na zdrowiu z winy touroperatora np. gdy z powodu złego stanu technicznego pokoju złamaliśmy nogę itp. odszkodowanie, jest ustalane na podstawie odpowiednich cenników lub przedstawionych przez osobę poszkodowaną rachunków. W przypadku zadośćuczynienia również będą konieczne dowody naszej szkody, ale w tym przypadku ewentualne roszczenia będą ustalane w sposób indywidualny.

Czy masz firme?

Promuj swoją firmę na naszej stronie, a zyskasz nowych klientów!

Dodaj firmę, to nic nie kosztuje