Budujemy dom – organizacja placu budowy

Jak przygotować działkę pod budowę domu? Pytanie to nasuwa się jeszcze na długo przed rozpoczęciem pierwszych robót budowlanych. Trzeba wiedzieć, że właściwe przygotowanie i organizacja placu budowy nie tylko wpływa na tempo wykonywania robót budowlanych, ale także ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo robotników.

Co należy zrobić, zanim zostanie rozpoczęta budowa? Jakie prace są niezbędne w przypadku budowy budynków prywatnych?

Zanim zaczniesz jakiekolwiek pace na działce…

Jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, konieczne jest spełnienie niezbędnych formalności, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę musi się uprawomocnić – od momentu jego wydania musi upłynąć 14 dni, aby zyskało pełną moc prawną; pozwolenie na budowę po uprawomocnieniu się zachowuje ważność przez 3 lata.

Co jeszcze trzeba zrobić, zanim zaczniemy w jakikolwiek sposób ingerować w posiadaną działkę budowlaną? Trzeba też m.in. ostemplować dziennik budowy oraz znaleźć jej kierownika; po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, trzeba zgłosić rozpoczęcie prac w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, który jest właściwy dla miejsca planowanej budowy.

Dopiero gdy dopełnimy wszystkich formalności i zgłosimy rozpoczęcie prac, możemy po upływie 7 dni przystąpić do rozpoczęcia pierwszych robót.

Od czego zacząć?

Na początek niezbędne jest dostosowanie się do przepisów obowiązującego prawa i umieszczenie na terenie budowy specjalnej tablicy informacyjnej oraz zabezpieczenie terenu. Przepisy jasno nie precyzują, w jaki sposób teren ma zostać zabezpieczony przed osobami postronnymi, ale najlepiej zdecydować się na budowę prowizorycznego ogrodzenia np. z siatki metalowej oraz drewnianych stempli, które będzie można łatwo rozebrać w przypadku problemów z manewrowaniem na placu budowy dużych maszyn budowlanych. W przypadku braku wcześniejszego wyznaczenia granic działki trzeba zadbać o to, aby zostały one określone przez geodetę, co pozwoli uniknąć występujących coraz częściej konfliktów sąsiedzkich.

Doprowadzenie wody i prądu na teren działki budowlanej

Większość inwestorów, którzy nie kupili działki uzbrojonej, musi nie tylko zadbać o zlecenie wykonania przyłączy, ale także doprowadzenie do terenu budowy niezbędnych mediów. Na początek wystarczy prąd oraz woda. W przypadku, gdy przyłącza znajdują się już w granicach lub nieopodal działki, wystarczy tylko podłączyć się do sieci.

Energia elektryczna i woda są niezbędne na każdym etapie prowadzenia robót, więc nie sposób uniknąć kosztów związanych z ich przyłączeniem.

Wytyczenie miejsca pod fundamenty

Geodezyjne wytyczenie zarysu fundamentów jest ważną czynnością i warto o niej pamiętać. Najlepiej, aby podczas wytyczania granic terenu pod budynek asystowała ekipa budowlana, która będzie mogła od razu zaznaczyć miejsca przebiegu fundamentów.

Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej, wyznaczenie miejsca do składowania materiałów budowlanych

Po wytyczeniu granic fundamentów domu, można spokojnie przystąpić do kolejnych prac. Przede wszystkim trzeba utwardzić teren, aby nie stał się on grzęzawiskiem po dużych opadach i pozwalał na bezproblemowy wjazd ciężkich maszyn budowlanych oraz samochodów dostarczających materiały budowlane, które powinny zostać złożone w odpowiednio przygotowanym ku temu miejscu.

Pierwsze prace ziemne wymagają także usunięcia warstwy ziemi roślinnej z terenu, gdzie kopane będą fundamenty, a także dokonania wyrównania jej powierzchni.

Utwardzenie drogi dojazdowej też jest koniecznością, zwłaszcza gdy do nieruchomości prowadzi prowizoryczny dojazd. W zależności od rodzaju nawierzchni można skorzystać zarówno z tańszych opcji wysypania drogi np. tłuczniem, jak i zdecydować się na trwalsze rozwiązanie i wyłożyć drogę dojazdową płytami betonowymi.

Na placu budowy musimy także wygospodarować miejsce, w którym robotnicy będą mogli załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne; w tym celu niezbędne jest ustawienie przenośnej toalety. W celu zapewnienia komfortowych warunków pracy trzeba zadbać o zapewnienie miejsca do spożywania posiłków oraz wytyczyć bezpieczne miejsce składowania wszystkich odpadów np. opakowań po materiałach budowlanych.

Czy masz firme?

Promuj swoją firmę na naszej stronie, a zyskasz nowych klientów!

Dodaj firmę, to nic nie kosztuje