Aplikacje lokalizujące telefon – czy warto korzystać z płatnych usług śledzenia?

Śledzenie telefonu nie jest już zarezerwowane jedynie dla organów ścigania oraz prywatnych detektywów. Monitoring położenia telefonu możemy prowadzić za pomocą szeregu aplikacji. Kiedy jest on przydatny? W jakiej sytuacji śledzenie urządzenia i jego użytkownika może być nielegalne?

Istnieje szereg darmowych aplikacji pomagających odnaleźć zagubiony telefon oraz aplikacji płatnych, które pozwalają na jego namierzenie np. w celach kontroli pracowników, członków rodziny, a nawet poznania miejsca, w którym przebywają nasi przyjaciele. Aplikacje te korzystają z funkcji, jakie dają nowoczesne smartfony i w wielu sytuacjach okazują się dość pomocne. Niestety, nie wszystkie wskazują prawidłowe położenie telefonu; wiele z takich aplikacji wymaga także zgody właściciela urządzenia na podanie nam jego lokalizacji. Jaką aplikację pozwalającą na śledzenie telefonu warto wybrać?

Aplikacje lokalizujące telefon na wypadek zgubienia lub kradzieży urządzenia

Po pierwsze mamy do dyspozycji szereg narzędzi ułatwiających odnalezienie skradzionego oraz zgubionego teflonu. Jednym z nich jest darmowa funkcja lokalizacji, z której możemy korzystać po założeniu i zalogowaniu się na urządzeniu do konta Google. Opcja ta jest wyjątkowo przydatna i pozwala na dość precyzyjne ustalenie miejsca, w którym znajduje się telefon, zdalnego odtworzenia dźwięku dzwonka (o ile urządzenie nie jest w trybie wyciszenia lub wibracji), a także zdalne zablokowanie telefonu i wysłanie na niego wiadomości np. dla przyszłego znalazcy. Aby skorzystać z takiej możliwości, trzeba włączyć funkcję lokalizacji w telefonie oraz musi on mieć dostęp do Internetu.

W tym przypadku otrzymujemy informacje na temat położenia smartfona oraz stopniu naładowania akumulatora. Opcja ta sprawdzi się w sytuacji, gdy np. nie możemy znaleźć urządzenia, a mamy jednoczesny dostęp do innego telefonu, tybetu lub laptopa. Po zalogowaniu się na swoje konto Google mamy możliwość szybkiego znalezienia zagubionego urządzenia.

W ten sposób możemy także zlokalizować telefon innego użytkownika konta Google, o ile znamy jego dane logowania. Możemy np. utworzyć konto Google małoletniemu dziecku, współmałżonkowi itd. i w ten sposób śledzić jego położenie podczas pobytu poza domem. Kwestie prawne takiego postępowania to już inna sprawa. Kodeks karny przewiduje kary dla osób, które korzystają z lokalizatorów GPS np. w samochodach, stosowanie podsłuchów itp., ale jeżeli osoba, którą „śledzimy” jest tego świadoma, to nie łamiemy prawa.

Kiedy usługa śledzenia telefonu okazuje się przydatna?

Istnieje kilka powodów, dla których warto zainteresować się płatnymi usługami lokalizacji.

  1. Kontrolowanie pracowników w czasie pełnienia obowiązków zawodowych

Kontrolowanie pracowników to jeden z najczęstszych powodów korzystania z aplikacji śledzenia telefonu. Jest to w pełni legalne, jeżeli odbywa się jawnie i jedynie w czasie pełnienia obowiązków zawodowych i służy sprawdzeniu, czy pracownik np. przedstawiciel handlowy nie wykracza poza wyznaczony mu rewir pracy lub nie załatwia w czasie pracy prywatnych spraw. Z tego rozwiązania bardzo często korzystają właściciele firm transportowych i inni pracodawcy, udostępniający swoim pracownikom służbowe telefony i samochody.

Ważne: nie można śledzić położenia telefonu pracownika, który zakończył już pracę!

  1. Kontrola i nadzór rodzicielski

Szereg nieznanych wcześniej zagrożeń, które dotyczą dzieci to kolejny powód zdalnej kontroli i sprawdzania położenia telefonu dziecka. Tutaj w grę wchodzą kwestie bezpieczeństwa, a rodzic może uniknąć stresu. W tym przypadku wykorzystywane są często aplikacje oferowane przez operatorów sieci telefonii komórkowej, które można zainstalować w telefonie.

Czy warto? Na pewno zwiększa to poczucie bezpieczeństwa, ale w niektórych przypadkach osoba, której telefon jest lokalizowany, otrzymuje stosowany komunikat i musi wyrazić zgodę na podanie swoje lokalizacji. To nieco komplikuje dyskretne korzystanie z funkcji śledzenia, ale zwykle dotyczy też jedynie darmowych i ograniczonych pod względem funkcjonalności wersji aplikacji. Płatne aplikacje umożliwiają ustawienie braku powiadomień o lokalizowaniu telefonu i odznaczają się większą funkcjonalnością, np. umożliwiają korzystanie z nieograniczonego sprawdzania lokalizacji w miesiącu, pozwalają ustawić strefę, w której powinno poruszać się dziecko (jeżeli wyjdzie ono za jej granice, to rodzic otrzymuje o tym powiadomienie), a także umożliwiają sprawdzanie historii lokalizacji.

Podobne aplikacje instalowane są w dedykowanych dla dzieci smartwatchach z funkcją telefonu.

  1. Bezpieczeństwo seniora

Dzięki aplikacji lokalizującej telefon możemy też zadbać o bezpieczeństwo seniorów. W szczególności rozwiązanie to przydaje się w przypadku osób, u których występują np. problemy zdrowotne, bo dzięki dodatkowym funkcjom płatnych aplikacji, mogą one szybko powiadomić o złym samopoczuciu członków rodziny, oczywiście pod warunkiem, że będą miały przy sobie telefon, dlatego lepszą opcją w tym przypadku wydaje się zegarek z telefonem i lokalizacją, dzięki któremu można także zdalnie „podsłuchać” co dzieje się w otoczeniu urządzenia np. gdy musimy niezdolnego do w pełni samodzielnego funkcjonowania seniora na chwilę pozostawić samego w domu.

Czy warto korzystać z płatnych usług lokalizacji „śledzenia telefonu”? O ile są one stosowane zgodnie z prawem i osoba, którą zamierzamy namierzać, o tym wie, to tak. Oczywiście zawsze należy sprawdzić funkcjonalność takich aplikacji i mieć na uwadze to, że niektóre z nich mogą okazać się zwykłym oszustwem. Problem pojawia się wówczas, gdy instalujemy taką aplikację na telefonie osoby, która o tym nie wie i wykorzystujemy uzyskane w ten sposób informacje – tutaj niestety możemy ponieść konsekwencje prawne, bo śledzenie osób zarezerwowane jest jedynie dla organów ścigania.

Czy masz firme?

Promuj swoją firmę na naszej stronie, a zyskasz nowych klientów!

Dodaj firmę, to nic nie kosztuje